Notice of Race / Vypsání závodu: Modrá vlajka Seče

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE

Modrá vlajka Seče

14. – 15.08.2021

0 Organizing authority and Venue Pořadatel a místo konání
0.1 Organizing authority (OA) is Yach Club Vysoke Myto cooperation with Czech Sailing Association (CSA). Pořadatelem je Yacht Club Vysoké Mýto ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.
0.2 Venue:    Sec – Ustupky c.p. 55 53807 Czech Republic https://goo.gl/maps/vkowK7cYKUpjAq2w6 Místo konání: Seč – Ústupky č.p. 55 53807 Česká republika https://goo.gl/maps/vkowK7cYKUpjAq2w6
1 Rules Pravidla
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.
1.2 If there is a conflict between Czech and English text and no other fair solution is to be found, the English text will take precedence V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a není možné najít jiné spravedlivé řešení, anglická verze rozhodne.
2 Advertising Reklama
2.1 Boats may be required to display advertising chosen and/or supplied by the OA Lodě budou můžou být povinny nést reklamu pořadatele.
3 Eligibility and Entries Přihlášky
3.1 The regatta is open to all boats of the Evropa, Fireball,Fin, Pirát, Laser, Optimist, RS Feva classes. Závod je určen pro lodní třídy Evropa, Fireball,Fin, Pirát, Laser, Optimist, RS Feva
3.2 Eligible boats may enter by: (a)  completing the on-line entry form on the event website: www.ycvysokemyto.cz no later than 12.08.2021  or (b) completing the entry form in the Race Office during the Registration. Lodě se mohou přihlásit: (a) vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu: www.ycvysokemyto.cz nejpozději 12.08.2021 nebo (b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v době Registrace í.
4 Entry fee Startovné
4.1 The entry fee for this event is listed in the Appendix A of this NoR. Výše startovného je uvedeno v Příloze A tohoto Vypsání závodu.
4.2 The entry fee must be paid in accordance with the Appendix A of this NoR Startovné musí být zaplaceno v souladu s Přílohou A tohoto vypsání.
5 Race Schedule Časový program
  Regatta schedule is shown in Appendix B of this NoR. Časový program závodu je uveden v Příloze B tohoto Vypsání závodu.
6 Registration Registrace
6.1 At the registration each boat shall confirm its entry for the regatta. In addition, the following should be confirmed or submitted: (a) a completed Parent’s / Guardian consent form signed by the responsible parent or guardian of all competitors aged 18 or under. Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. Navíc následující musí být předloženo nebo potvrzeno: (a) vyplněné prohlášení Rodičů/odpovědné osoby (pro všechny závodníky mladší než 18 let).
     

7
Sailing Instructions Plachetní směrnice
     
7.2 The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing Instructions, and supplementary sailing instructions that will be on the official notice board located at shipyard YC Vysoke Myto Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné u loděnice YC Vysoké Mýto
8 Race area Závodní plocha
  The racing area will be on Sec dam Závodní plocha bude na Sečské přehradě
9 Race management intentions Plán závodní komise
9.1 7 races is scheduled. Plánováno je 7 rozjížděk
9.2 Race committee will be using VHF channel 4 for search and rescue instructions. Závodní komise bude používal VHF kanál 4 pro pátrací a záchranné instrukce.
10 Support (coach) boats Doprovodné (trenérské) čluny
10.1 Support (coach) boats are requested to inform OA in advance by e-mail (address below) when entering and must register before the first start Doprovodné (trenérské) čluny musí v předstihu informovat pořadatele a musí se registrovat před startem rozjížděk
10.2 All support boats shall comply with local and event regulations. Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky.
10.3 Each support boat must carry a VHF radio.   Každá doprovodná loď musí mít VHF vysílačku.
11 Safety and Radio communication Bezpečnostní komunikace
  A boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones. Loď, když závodí, nesmí vysílat nebo přijímat informace rádiem, které nejsou dostupné všem lodím. Toto omezení platí i pro mobilní telefony.
12 Scoring Bodování
12.1 RRS Appendix A will be used. Dodatek A ZPJ se uplatní.
12.2 Three races are required to be completed to constitute a Czech National Championship. 3 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost Mistrovství České republiky.
12.3 One race is required to be completed to constitute a series. 1 rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu.
13 Disclaimer of Liability Prohlášení
  Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 3, Decision to Race. OA, the Race Committee, the Protest Committee and any other parties and/or persons involved in the organization of the races and persons who are being used by these parties, will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained, direct or indirect, in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 ZPJ, Rozhodnutí závodit. Pořadatel, Závodní komise, Protestní komise nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem.
14 Photography Consent Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu
  By entering the regatta all competitors accept that they may be photographed and/or videotaped participating in the regatta and/or using regatta facilities and they consent to the taking of such images and to the use, reuse, publication and republication of such images in any media, in conjunction with the competitors name or not, without compensation and without the competitors approval of such images or any use thereof. Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závadu nebo při využívání zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci.
15 Prizes Ceny
15.1 The title of Regional Champion  will be awarded in following classes: EvropaFireballFinPirátOptimist   Titul Krajský přeborník jachtingu bude udělen v následujících třídách: EvropaFireballFinPirátOptimist

Contacts:

Jiří Steiner, ředitel závodu / regatta director  steiner@volny.cz +420 777 652 140

Martin Drabek, hlavní rozhodčí / race officer martin.drabek@fofrcz.cz  +420 602 731 523

APPENDIX A / PŘÍLOHA A

ENTRY FEE / STARTOVNÉ

   
Registration and payment on the spot 14.08.2021 Amount CZK
Evropa
Fireball
Fin
Pirát
Optimist
Laser
RS Feva
Registrace a platba na místě od 14.08.2021 Částka CZK
300 CZK
600 CZK
300 CZK
600 CZK
150 CZK
300 CZK
300 CZK
   
   

APPENDIX B / PŘÍLOHA B

REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU

Saturday 14.08.2021 Sobota, 14.08.2021
     
08:00 – 9:30 Registration Registrace
10:00 – 10:30 Opening ceremony and competitors briefing Zahájení závodu a briefing závodníků
11:30 Warning signal Vyzývací znamení
18:00 Doprovodný program (večeře)  
Sunday, 15.08.2021 Neděle, 15.08.2021
09:30 Warning signal Vyzývací znamení
14:00 No warning signal after this time Poslední možný start
16:00 Closing ceremony Vyhlášení výsledků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..