Podrobnější Historie klubu

Rok 1952

Jako parta mladých milovníků vody a trampingu se scházíme při volejbale na vysokomýtské plovárně a vzápětí podnikáme první dovolenou na vodě. Na kajacích a kánoích sjíždíme Lužnici a Vltavu až do Bráníka. Partu to tak stmelilo, že připravujeme další vodácký výlet.

Rok 1953

Sjíždíme Dyji a na Vranovské přehradě zkoušíme plout na oplachtěném kajaku, a dokonce rozšířil se náš lodní „park“ o malou plachetnici třídy „Mlok“. Tato inovace všechny tak povzbudila, že jsme se rozhodli po skončené dovolené přejít na „plachtařinu“ – jachting. Museli jsme zjistit prameny, kde sehnat základní plánky na amatérskou stavbu plachetnice. Nejvíce se tehdy hovořilo o třídě „Pirát“ a psalo se o ÚV DSO Spartak Praha s poradcem stavby lodí Ivanem Englišem a o jachetním oddílu Brno s odborníkem na šití plachet Borisem Železňákem. A proto bylo navázáno spojení s nimi.

Rok 1954

Ale další velký úkol byl sehnat vhodný materiál a prostory pro stavu lodí. V té době jsem byl vedoucím provozu výroby karoserií. Hlavně se musel plnit plán. Přesto jsme si troufli požádat výbor ROH a ředitele podniku THZ (Továrny hasicích zařízení) J.Hromádku o povolení v prostorách továrny, po pracovní době, vyrobit dvě lodě třídy „Pirát“. Povolení jsme získali, ale za slib, že připravíme do prvomájového průvodu alegorický vůz.

 A co víc,  když  to dopadne podle představ vedení, dostaneme dřevěnou kůlnu, která už dosloužila jako hasičská zbrojnice, a to zdarma jen za úklid. Podařilo se. Alegorický vůz vyrobený na holém šasi tak, aby se dřevěná korba dala vzápětí využít při stavbě loděnice, s ozdobenou plachetnicí „Mlok“ se v průvodu sice vyjímal,   ale hned po průvodu jsme vše odvezli na Seč, na pronajatý pozemek od MNV Prosíčka.

Ještě, když jsme rozjeli výrobu dvou kusů pirátů, jeden oddílový a jeden jsem financoval soukromně, nastalo dilema, kde budeme plachtit ? Provedli jsme průzkum nejbližších vodních ploch, kde by se to dalo – rybník Chobot u Vysokého Mýta, přehrada Pastviny, taky Velké Dářko, ale přehrada na Seči se nám jevila jako nejvhodnější. Návštěvou na Místním národním výboru v Prosíčkách jsme uspěli. Byl nám nabídnut pozemek u lesa zv. Koupenice do pronájmu a dokonce o velikosti kolik budeme potřebovat ke své činnosti.

 Zároveň jsme se museli zorganizovat, jinak bychom uspět nemohli nikde. Tak vznikl oddíl jachtinku TJ Spartak Vysoké Mýto.