Historie

Historie vzniku YC Vysoké Mýto

Oddíl byl založen skupinou nadšenců v březnu 1954, tehdy pod názvem TJ DSO Spartak Vysoké Mýto, což znamená Tělovýchovná jednota – dobrovolná sportovní organizace.

Zakládajícími členy byly tito mladí sportovci z Vysokého Mýta: Janoušek Josef – mexo, Janoušková Věra, Karlík Miroslav – betl, Prušek Jiří, Remeš Vladimír, Zdeněk Marhold, Smutek Jan – kapitán a přespolní člen Martínek Bedřich – beďar.

Zábavou těchto vodomilů byly zpočátku vodácké nájezdy na různé části pobřeží Sečské přehrady na kánoích a až později jejich činnost přerostla ve snahu vybudovat stálou základnu pro provozování okruhového jachtingu. Postupně přišli další členové oddílu bratři Drábkové a pánové Havel, Kříž, Jurnikl, Lipavský, Lustik, Matoušek, Steiner a Svoboda. Tím se rozšířil i okruh jejich sportovní činnosti na námořní jachting a windsurfing. V r. 1981 měl oddíl již 69 členů. Hned po založení oddílu zahájili výstavbu loděnice, která byla postupně vylepšována zavedením elektrického proudu, vodovodu atd.

Po sportovní stránce oddíl prošel několika etapami své činnosti. Především to bylo několik silných roků ve třídě CADET, kde mladí závodníci jako potomci zakládajících členů dosahovali v rámci republiky vynikajících výsledků. Oddíl reprezentovalo také několik dobrých závodníků ve třídě FINN, Pirát a ve třídě FD. V určitém období byl YC Vysoké Mýto pořadatelem Českého poháru třídy FD a CADET.

Jachtaři se pravidelně setkávali a dodnes setkávají na závodech pořádaných YC na Seči, z nichž klasickým příkladem je závod o „Modrá vlajka Seče“, jehož první ročník byl organizován v r. 1956.

Členové oddílu a všichni jejich příznivci se uměli vždy společně pobavit u táboráků, zazpívat trampské písně a udělat legraci. Tato tradice je dodržována do dnešních dnů.

 

Předseda YC  Ing. Dymák Petr